Przedsiębiorstwo Budowa urządzeń Program narzędziowy Usługi Kontakt Nowości
Odbiorcy firmy Scheuch Filter
Metody i technologie firmy Scheuch sprawdzają się na całym świecie w instalacjach odciągowych, instalacjach oczyszczania gazów i transportu pneumatycznego.

Przemysł metalowy
 • Stalownictwo
 • Produkcja metali kolorowych, lekkich i ciężkich
 • Odlewnie, Urządzenia przetwórstwa wtórnego
 • Przetwórstwo i obróbka metali

Przemysł drzewny

 • Przetwórstwo i obróbka drewna
 • Przemysł papierniczy i drukarski
 • Przemysł meblarski
 • Tartaki i stolarnie

Przemysł materiałów drzewnych

 • Płyty wiórowe, pilśniowe
 • Płyty MDF
 • Płyty OSB

Przemysł kamienny

 • Przemysł cementowy, wapienniczy i gipsowy
 • Przemysł produkcji materiałów budowlanych, tłucznie i żwirownie

Oczyszczanie gazów pochodzących ze spalania

 • Odpylanie kotłów
 • Urządzenia do spalania odpadów
 • Urządzenia do sorpcji gazów szkodliwych
  (np. odsiarczanie, usuwanie zanieczyszczeń organicznych)


Początek

Copyright Š 2001
Home


Tłumaczenia i obsługa witryny COM-promis
Uwagi o stronie: webmaster@compromis.pl
Ostatnia aktualizacja: 05.04.2001