Przedsiębiorstwo Budowa urządzeń Produkty Działalność usługowa Kontakt Nowości
Nowości
Home

Nasza droga: od przygotowania produkcji do rozwiązywania problemów

Od ponad 40 lat jesteśmy aktywni na rynku techniki powietrznej i ochrony środowiska.

Zaczynaliśmy jako małe przedsiębiorstwo produkujące pojedyńcze komponenty instalacji odpylających. Stosunkowo szybko jednak wyspecjalizowaliśmy się w budowie kompletnych systemów. Naszym dodatkowym zakresem usług stał się udział w procesach technologicznych, który zaowocował stworzeniem szeregu własnych innowacji technologicznych dzięki którym możemy wspierać naszych klientów w rozwiązywaniu problemów (związanych z ochroną środowiska).

Przekazujemy kompletną ofertę począwszy od doradztwa, projektowania do produkcji, montażu, uruchomienia, serwisu i pomiarów emisji (zapylenie, substancje szkodliwe (gazy), hałas).

Nasze osiągnięcia w zakresie techniki hałasu, bezpieczeństwa i automatyki dają nam niekwestionowaną pozycję lidera i gwarantują, że każdy specyficzny problem zostanie w całości rozwiązany.

Poprzez szerokie spektrum usług dodatkowych, które zapewniają o naszej fachowości chcemy wzmocnić nasz obraz doradcy w rozwiązywaniu problemów zgodnie z naszą filozofią:
Oferujemy kompleksowe rozwiązania indywidualnych problemów klienta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Produkcja własna ma pierwszeństwo

Zarząd doradców oraz właściciele firmy Scheuch zdecydowali o kolejnej dużej inwestycji. Nakładem około 60 Mio ATS w ciągu 8 miesięcy obecna hala produkcyjna o powierzchni 9300 m2 zostanie powiększona o dalsze 5600 m2. To pozwoli na przeniesienie istniejącej jeszcze fabryki w mieście Ried.
Po rozbudowie hala osiągnie długość ponad 220 m i zostanie połączona z pawilonami biurowymi specjalnym wiszącym tunelem. Dodatkowo powstaje hala naukowa o powierzchni 400 m2 w której będą przeprowadzane próby i kontrola wentylatorów (do 300 kW).
W ramach tej nowej budowy zoptymalizowany i uporządkowany zostanie rozkład fabryki, aby dzięki elastycznej logistyce (reguła KANBAN`a) zapewnić terminowość wykonania i dostaw komponentów jak również kompletnych urządzeń. Również w obrębie parku maszynowego będzie następowała modernizacja poprzez inwestycje w celu zapewnienia najnowocześniejszych technologii. Techniczna koncepcja rozbudowy hali już dzisiaj daje możliwość ewentualnego szybkiego dostosowania produkcji do zmieniającego się rynku oraz warunków produkcyjnych.
Wszystkie te przedsięwzięcia mają na celu zabezpieczyć pozycję firmy w kraju i umocnić jej sprawność konkurencyjną na rynkach zagranicznych jak również rozszerzyć wiodącą pozycję przedsiębiorstwa Scheuch.


 

Ochrona przed hałasem i zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Odpowiedzialność w firmie Scheuch za ochronę przed hałasem oraz zabezpieczenia przeciwwybuchowe jest w rękach mgr inż. Helmuta Gallhammera. Helmut Gallhamer ma 42 lata, jest żonaty, ma dwójkę dzieci. Studiował Fizykę Techniczną na Uniwersytecie im.Johannesa Keplera w Linz oraz Fizykę Atomową i Jądrową na Uniwersytecie w Wiedniu. Po zakończeniu studiów doświadczenie praktyczne w technikach bezpieczeństwa i zabezpieczeń przeciwwybuchowych zdobył zanim zaczął pracę w firmie Scheuch.
Poniższe informacje mają na celu dostarczyć informacji o zakresie jego prac i korzyściach jakie wynikają z nich dla klientów firmy Scheuch.

Zdjęcie: Helmut Gallhammer przy pracy.

Obsługa kompleksowa

SCHEUCH oferuje szeroki zakres doradztwa oraz serwis mierniczy (wraz z odpowiednią interpretacją wskazań) natężenia hałasu oraz optymalizacji instalacji odciągowych. Już podczas zgłoszenia chęci zakupu możliwe jest dokonanie pomiaru natężenia hałasu tworząc tym samym bazę do rozmów doradczych i ustalenie propozycji rozwiązań. Również przy modernizacji starych urządzeń coraz częściej przeprowadza się, na życzenie klienta, doradztwo pod kątem natężenia hałasu.

 

Postępowanie przy okraślonych orzeczeniach o natężeniach hałasu.

W niektórych przypadkach klient podaje wartości natężenia hałasu dla zamawianej maszyny, dla której punktem wyjściowym są dopuszczalne wartości emisyjne (poziom hałasu mierzony przy wylocie w określonej odległości).Z powyższych danych można wyliczyć max. dopuszczalny poziom hałasu poprzez odpowiednią interpolację punktów emisji i imisji.
W innych przypadkach specjalista ds. akustyki doradza klientowi w zakresie doradztwa, po czym w oparciu o obowiązujące normy natężenia hałasu ustala się bazę wymaganych instalacji redukujących hałas (wentylatorów, obudów filtrów, rurociągów itp.) np. tłumików kulisowych, rurowych, kabin wyciszających.

 

Sprzęt mierniczy

Dysponujemy najnowocześniejszymi analizatorami natężenia hałasu, rejestrującymi znane wartości natężenia hałasu.
Wartości natęeń są rejestrowane (jest określana ich częstotliwość - poprzez ciśnienia związane z poziomem hałasu) łącznie z obliczeniami statystycznymi.
Szczególnym wyposażeniem jest tak zwana: "Sonda intensywności hałasu", dzięki której przy wysokim poziomie natężenia tła można określić natężenie dźwięku odbitego z powierzchni emitującej ten dźwięk.

Przykłady zastosowań praktycznych ochrony przed hałasem

KRONOSPAN Luxembourg

Na żądanie władz terenowych należało zredukować o 7 dB hałas pochodzący z podłączonego do płuczki komina. Po odpowiednich pomiarach wbudowano w istniejący komin o średnicy 5000 mm 3 przegrody tłumiące o długości 11 m (rysunek). Długość przegród podyktowana jest powierzchnią absorpcji do redukcji hałasu. Dzięki tej ingerencji uzyskano zmniejszenie natężenia hałasu rzędu 8,5 dB, co zostało potwierdzone podczas odbioru instalacji przez TUV Rheinland (Urząd Diagnostyki Technicznej).

BENE Meble Biurowe Waidhofen

W instalacji filtracyjnej o przepływie 97.000 m3/h), dzięki właściwemu doborowi tłumików hałasu (zdjęcie obok) zredukowano hałas do 80 dB(A).

 

Na zdjęciu: Filtr workowy Meble Biurowe BENE Büromöbel Waidhofen

 

Binder Hallein

Do tego projektu zostaliśmy zaproszeni, aby wspólnie z Klientem - Salzburskim i Niemieckim Biurem Akustycznym - opracować i wykonać odpowiednią instalację redukującą poziom hałasu. Poprzez zastosowanie kabin wyciszających do wentylatorów, tłumików rurowych i kulisowych, i izolacje rurociągów i obudowy filtra, zredukowaliśmy natężenia hałasu do poziomu zgodnego z wymaganiami obowiązujących przepisów i norm. Dokumentacja sporządzona została na podstawie norm urzędowych.


BAZ - Systemy oczyszczające powietrze w pomieszczeniach

Miarą wielu rzeczy jest dziasiaj prędkość. Odnosi się to szczególnie do rynku centrów projektowania.
Ciągle udoskonalane wersje pod względem prędkości i zmienności dzieki zastosowaniu szybszych napędów śrubowych i posuwowych, szczególnie jednak duże linie produkcyjne i stale rosnące prędkości wymagają nowych rozwiązań oczyszczania powietrza. Osiągana jakość produktu finalnego w istotny sposób zależy od jakości pochłaniania pyłu. Prawidłowa praca pochłaniaczy pyłu lub ich prawidłowa praca znajduje uzasadnienie nie tylko w czystości powietrza i fabryk, lecz również posiada zalety ekonomiczno-energetyczne.
Zasadnicza trudność tkwi w różnorodności (dużej ilości) zastosowanych agregatów i urządzeń, które powodują powstawanie zmiennych pól rozpraszających pył z różnymi gęstościami rozpraszania i prędkościami. Tutaj wymaga to często dużego podciśnienia przy króćcach odciągowych i wysokich prędkości w przewodach filtrów odpylających.
Wszystkim tym wyzwaniom firma SCHEUCH stawiła czoło i może dziś zaoferować każdemu klientowi indywidualne rozwiązania jego specyficznych problemów.
Z firmą Schörghuber, Werk Hauzenberg, łączy Firmę SCHEUCH długoletnie partnerstwo. Po powstaniu centrum projektowania kierownik zakładu Heinz Stockinger nie chciał zaakceptować spodziewanych uszczerbków jakości wyrobu przy stosowaniu przyjętego standardowego systemu odpylającego. W ten sposób rozpoczęła się ścisła współpraca obu firm i poszukiwanie już na samym wstępie rozsądnych rozwiązań.
Duży problem stanowiły rozmiary centrum obróbczego: 13m na 2,5m. Zastosowanie giętkich węży w przypadku hali wysokości 5m było niemożliwe. Aby uzyskać wysoką jakość skrawania należy wyeliminować działanie jakiejkolwiek siły dodatkowej na saniach narzędziowych. Prędkość sań narzędziowych sięga w tym wypadku do 80m/min przy dużym przyspieszeniu. Dlatego też muszą być osiągane wymagane przez producenta wartości podciśnienia - 2.000 Pa jak również szybkości pochłaniania od 35m/s.

Wszystkie te warunki mógł spełnić SCHEUCH dzięki nowatorskim rozwiązaniom, co prezentujemy Państwu na powyższym zdjęciu.


Kierownik firmy Stockinger wyraża słowa uznania: "Ten system odpylania pracuje absolutnie niezawodnie, co przy tak krótkich elastycznych przewodach i wysoką prędkością przy króćcu odsysającym 35m/s jest bardzo dobrym osiągnięciem."

To rozwiązanie jest obecnie najnowocześniejszym rozwiązaniem systemów odciągowych dla centów obróbczych.
Aby zapewnić także korzystne rozwiązanie odpylania dla użytkowników BAZ, którzy nie mają tak wysokich wymagań dotyczących prędkości odsysania i obciążeń, firma SCHEUCH opracowała alternatywne- tańsze rozwiązanie, gdzie ruch maszyn na saniach wywołuje również ruch przewodów odsysających - bez konieczności dostarczania dodatkowej energii zewnętrznej - patrz zdjęcie po prawej.


 

Różne rozwiązania oczyszczania gazów z procesów spalania

Firma SCHEUCH oferuje kompletny program różnych technologii oczyszczania gazów z instalacji kotłowych. W zależności od parametrów zanieczyszczeń i składu gazów stosuje się cyklony, elektrofiltry, filtry workowe, suche instalacje sorbcyjne - odsiarczanie suche.

 

Cyklon:

Jest najbardziej znanym separatorem mechanicznym jak również jego odmiany - multicyklony. Siłą sprawczą oddzielania się pyłu od gazu jest siła odśrodkowa. Przy dużych ilościach drobnych pyłów ( < 10 mikrometrów ) osiągnięcie stężenia pyłu w gazie czystym < 150 mg/m3 jest praktycznie niemożliwe.
Cyklony stosuje się dziś głównie jako odpylacze wstępne.

Zdjęcie: Multicyklony w Sully Sur Loire / Francja

Elektrofiltry:

W elektrofiltrach do oddzielania pyłu od gazu wykorzystuje się ładowanie elektrostatyczne cząsteczek pyłu. Naładowany pył jest przyciagany przez elektrody osadcze.
Do oczyszczania elektrod używa się specjalnych wibratorów, systemów wstrząsowych lub filmu wodnego (elektrofiltry mokre). W bardzo korzystnych ekonomicznie urządzeniach uzyskuje się stężenie pyłów w gazie czystym ok. 20 mg/Nm3.

Zdjęcie: Elektrofiltry - oczyszczanie gazów kotłowych. Wydajność 43.000 Bm3/H, uruchomienie w kwietniu '99 w Malchow / Niemcy.

 

Filtry workowe:

W tych urządzeniach wykorzystuje się "sitowy" charakter włóknin filtracyjnych. Gaz brudny przepływa od zewnętrznej strony worka filtracyjnego gdzie pozostaje pył.
Na trwałość i czas użytkowania worków filtracyjnych mają wpływ następujące parametry:

  • skład gazu
  • temperatura pracy
  • skład pyłu
  • zawartość pyłu w gazie brudnym
  • paliwo używane w procesie
  • obciążenie powierzchni filtracyjnej

Istnieją różne rodzaje włóknin filtracyjnych zależne od obszaru temperaturowego. Pozostałe ich cechy to ponadto trwałość mechaniczna, chemiczna, osiągalna zawartość pyłu w gazie oczyszczonym i różnica ciśnień w stosunku do okresu trwałości (użytkowania) i kosztów własnych.
Zalety filtrów workowych polegają na ich wysokim stopniu oczyszczania. Możliwe jest uzyskanie zawartości pyłu do < 0,1 mg/Nm3 w gazie oczyszczonym.
Ponadto istnieje możliwość dodatkowego oczyszczania gazów kotłowych poprzez dodanie substancji sorpcyjnych.

 

Sucha sorpcja:

Podstawą tego procesu jest fizyko-chemiczne połączenie składników gazu z sorbentem. Instalacje te pracują w szerszym spektrum oczyszczania gazów niż tylko odpylanie. Można w ten sposób usuwać: kwaśne gazy- np. odsiarczanie, metale ciężkie przenikające przez filtry np. Hg, do Dioksyn i furanów. Stopień oczyszczania jest identyczny z systemami mokrymi przy niewielkich nakładach energii i świeżego sorbenta.
Z powyższymi systemami firma SCHEUCH może zaoferować kompletne rozwiązanie " z jednej ręki ".


Cementownia Anneliese

Firma SCHEUCH wyposażyła również w opracowany na idywidualne zlecenie system odpylania chłodnika klinkieru Cementownię Anneliese. Przez 2 lata system funkcjonował bez zarzutu w pełni zadowalając klienta.

W procesie produkcji cementu surowiec z młyna surowca poprzez wieżę wymienników wędruje do pieca obrotowego gdzie w temp ok. 1450 °C jest spiekany. Podczas całej tej drogi zachodzą różne reakcje chemiczne i fizyczne, w wyniku których powstaje klinkier. Klinkier przekazywany jest następnie do chłodnika klinkieru gdzie jest chłodzony powietrzem do temperatury ok. 100 - 200 °C
Z chłodnika klinkieru gaz o temp. 200 - 450 °C przez chłodnik rurowy (powietrze-powietrze) SCHEUCH schładzany jest do temp 120 °C. Przepływ gazu w wymienniku rurowym wywoływany jest wentylatory aksjalne. Schłodzony gaz trafia do filtra workowego gdzie następuje separacja pyłu.

Po zamknięciu Cementowni Anneliese w Geseke w 1999 r. i po wygaszeniu pieca w zakładzie, pracujący tam system oczyszczający i chłodnik klinkieru należało przenieść do Padeborn. Firma SCHEUCH sprawdziła stan urządzenia i wspólnie z klientem opracowała plan demontażu w Geseke i ponowny montaż w Paderborn.
Należało przetransportować maszyny i rurociągi o wadze ca. 230 ton. Jeszcze przed wygaszeniem pieca do Padeborn dostarczono odnowione obudowy i przygotowano je do montażu.
W czasie zaplanowanego przestoju Cementownia Anneliese w Padeborn usunęła stary filtr żwirowy, istniejącą podporę odpowiednio skróciła i wyposażyła w nową platformę, na której zamontowano potem instalację odpylającą i chłodnik klinkieru.
Kompletny system został zamontowany z użyciem dźwigu. Dzięki optymalnemu zaplanowaniu prac demontażowych, transportu i montażu prace mogły być zrealizowane w przeciągu 6 tygodni.

Poza terminowością sprawdziły się również takie atuty firmy SCHEUCH jak: profesjonalizm, skuteczność, niezawodność.

 


W tych targach będziemy uczestniczyć:

Terminarz targów w roku 2001:

15 - 18 Marzec Targi drewna Norynberga Maszyny do obróbki drewna
25 - 28 Kwiecień BWS Salzburg Maszyny do obróbki drewna
2 - 8 Kwiecień Bauma Monachium Maszyny, Sprzęt Budowlany
Maj Przemysł Cementowy Bukareszt Przedsiębiorstwa Cementowe
21. - 25. Maj Ligna Hannover Płyty Wiórowe
Wrzes./Paźdz. Wielka 5 Dubaj Targi Międzynarodowe Ekologia i Ochrona Środowiska
Listopad Poleko Posen Targi Międzynarodowe Ekologia i ochrona Środowiska

 


Copyright &COPY; 2001 Home

Tłumaczenia i obsługa witryny COM-promis
Uwagi o stronie: Webmaster
Ostatnia aktualizacja: 31.05.2001